จองสนาม : 0 2731 5445

  ติดต่อสอบถาม-จองสนาม 

- 19/1 ถนนลาดพร้าว 101 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

- โทรศัพท์ : 0 2731 5445
- มือถือ : 08 1641 3388

- อีเมล์ : khun_nisit@yahoo.com

 แผนที่และการเดินทาง  ส่งข้อความหาเรา