จองสนาม : 0 2731 5445

 กฏ กติกาและข้อควรปฏิบัติของสนามฟุตซอล Futwork 

เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย สนุกสนานเพลิดเพลิน ไปกับเกมฟุตบอลที่แท้จริง สนามฟุตซอล Futwork ใคร่ขอความร่วมมือจากท่านที่มาใช้บริการดังต่อไปนี้

- สนามฟุตซอล Futwork เป็นสนามฟุตบอลปลอดบุหรี่ ของมึนเมาและสารเสพติดทุกชนิด
ดังนั้น ห้ามนำเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เข้าไปในสนามและงดสูบบุหรี รวมถึงสารเสพติดทุกชนิดในสนาม
- ห้ามเล่นการพนัน
- กรุณางดนำสุนัข หรือ สัตว์เลี้ยงเข้าในบริเวณสนาม
- แต่งกายด้วยชุดกีฬาและรองเท้ากีฬาเท่านั้น ยกเว้นรองเท้าสตั๊ดปุ่มเหล็ก(ห้ามใส่กางเกงยีนส์ รองเท้าแตะ)
- ขอความกรุณาทุกท่านเล่นฟุตบอลด้วยความสุภาพและเปี่ยมไปด้วยน้ำใจนักกีฬา
- สนามฟุตซอล Futwork ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการใช้บริการในกรณีที่
ส่งเสียงดังเกินไป หรือ เกิดการทะเลาะวิวาท