จองสนาม : 0 2731 5445

 อัตราค่าบริการ 

ช่วงเวลา วันจันทร์ - วันศุกร์ วันเสาร์ - วันอาทิตย์
ราคาบุคคลทั่วไป ราคาสมาชิก ราคาบุคคลทั่วไป ราคาสมาชิก
ก่อน 16.00 น. 700 500 900 700
16.00 - 18.00 น. 900 700 900 700
หลัง 18.00 น. 1,100 900 1,100 900
ติดต่อจองสนามโดยการโทรจองล่วงหน้าที่  0 2731 5445 หรือ 08 1641 3388

 โปรโมชั่น 

- ใช้บริการ 10 ชม. ฟรี 1 ชม.
- นักเรียน นักศึกษา แสดงบัตร เหลือเพียง ชม. ละ 400 บาท (วันธรรมดา ก่อน 16.00 น.)
- สมาชิกที่ต้องการ จัดการแข่งขันภายใน สมารถติดต่อได้ในราคาพิเศษ พร้อมสนับสนุนถ้วยรางวัล
- สมาชิกจองสนามไม่ต้องวางเงินมัดจำ